Назад

Ръководство

Красимир Трифонов Президент
Димитър Петров Изпълнителен директор
Управителен съвет:
Иван Иванов
Димитър Димитров
Младен Ганчев